noscript-img

Misja szkoły
Artykuł dodano dn. 03.11.2015 r. | autor: marek

 

"IDZIEMY W PRZYSZŁOŚĆ Z BAGAŻEM DOŚWIADCZEŃ PRZESZŁYCH POKOLEŃ"

 

 • Szkoła nasza swą pracę wychowawczą opiera o wartości chrześcijańskie.
  Szkoła promuje podtrzymywanie tradycji lokalnych i narodowych.
  Preferuje wychowanie patriotyczne, regionalne i proekologiczne.

  Wartości, które chcemy wpajać uczniom to:
  • poszanowanie godności, zdrowia i życia drugiego człowieka,
  • sprawiedliwość,
  • dobroć,
  • poszanowanie dorobku przodków,
  • męstwo,
  • wspomaganie dążenia do doskonałości,
  • cierpliwość,
  • wrażliwość na potrzeby innych.
  • W naszej szkole chcemy:
   • wychowywać uczniów tak, by byli godnymi następcami Patrona naszej szkoły,
   • wychowywać uczniów o wysokim poziomie kultury osobistej, twórczych
    i samodzielnych, otwartych na świat i ludzi, tolerancyjnych,
   • uświadomić wychowankom, że wiedza i umiejętności dadzą im lepszy start
    w życiu.
   Nasza praca ma ich przygotować do tego, aby samodzielnie mogli i chcieli pogłębiać wiedzę oraz doskonalić swoją osobowość.