noscript-img

Uczniowskie doświadczenia
Artykuł dodano dn. 17.9.2009 r. | autor: Iwona Kapcia
Od 2009 r. nasza szkoła realizuje projekt: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Ponadto jego istotą jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów. Uświadomienie rodzicom celowości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka pozwala na efektywną współpracę pomiędzy uczniem, nauczycielem i domem rodzinnym dziecka, a tym samym zapewnia skuteczną realizację działań i osiągnięcie zamierzonych celów.

Do projektu celowo dobrane zostały takie środki dydaktyczne, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.

W ramach projektu zostały naszej szkole przekazane nieodpłatnie środki dydaktyczne o wartości rynkowej 8 000,00 zł. (zobacz)

W naszej szkole w projekcie brała udział obecna klasa II, której wychowawcą jest pani Teresa Dębek. W obecnej chwili adresatami projektu jest klasa I z panią Haliną Dudek.

Zakończył się II etap projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", w którym uczestniczyli uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią panią Haliną Dudek.
We wtorek 15 czerwca odbyła sie prezentacja efektów pracy uczniów pt," Witajcie w naszej bajce". Zebrani goście podziwiali talenty aktorskie uczniów klasy I, którzy w barwnych, bajkowych kostiumach występowali w przedstawieniu pt. "Spotkanie bajek". Występom uczniów towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci "Mali artyści" oraz wystawa zdjęć prezentujących zajęcia dzieci w ramach projektu.