noscript-img

Kompetencje kluczowe
Artykuł dodano dn. 01.09.2019 r. | autor: Iwona Kapcia
W kwietniu 2018 roku Gmina Alwernia przystąpiła do projektu „Vulcan kompetencji w małopolskich samorządach” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Realizacja projektu potrwa do 2020r. W ramach realizacji projektu opracowano plan wspomagania szkół prowadzonych przez Gminę Alwernia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, który będzie na bieżąco wdrażany.

Plan wspomagania szkół prowadzonych przez Gminę Alwernia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych