noscript-img

Lepsza szkoła
Artykuł dodano dn. 8.9.2018 r. | autor: Iwona Kapcia
Od roku szkolnego 2008/2009 nasza szkoła aktywnie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, biorąc udział wraz z uczniami w programie Sesje z plusem.

Projekt LEPSZA SZKOŁA mający na celu badanie efektywności nauczania, jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Koordynatorem szkolnym jest pani Iwona Kapcia.

Sesje z plusem to program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum, mający na celu między innymi:

  1. rozwijanie skutecznych metod nauczania,
  2. podniesienie poziomu kształcenia,
  3. przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

W ramach projektu:

  1. nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rok rocznie rozwiązują standaryzowane testy z matematyki „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego,
  2. szkoła systematycznie mierzy poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizuje osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu.

Po każdym teście istnieje możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Za każdym razem można zobaczyć, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności.