noscript-img

Szklanka mleka
Artykuł dodano dn. 01.09.2009 r. | autor: Iwona Kapcia
W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła przystąpiła do programu prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego - „Szklanka mleka”. Koordynatorem programu w naszej placówce jest pani Barbara Czak.W ramach programu nasi uczniowie spożywają bezpłatnie mleko białe.Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:
  • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.


W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
W latach szkolnych 2007/2008 - 2009/2010 Polska jest niekwestionowanym liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ok. 270 tys. ton mleka i jego przetworów, co stanowi ponad 1 miliard szklanek mleka.