noscript-img

Już pływam
Artykuł dodano dn. 19.09.2018 r. | autor: Iwona Kapcia
Gmina Alwernia realizuje projekt "Już pływam", na który otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży".

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego. Działaniami projektowymi objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Alwernia:

Założenia projektu:
a) nabycie umiejętności pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania,
b) przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych w postaci zorganizowanych wyjazdów na basen jako aktywna forma spędzania czasu wolnego,
c) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej stwarzające warunki promocji zdrowego stylu życia stanowiące alternatywę wobec używek, gier komputerowych, telewizji, wchodzenia w nieformalne grupy społeczne, w których młody człowiek często ulega modom i pokusom obcowania z używkami w celu podniesienia swego znaczenia na tle grupy i zaimponowania jej,
d) poprawę kondycji fizycznej oraz podniesienie parametrów wysiłkowych uczniów,
e) upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego trybu życia,
f) profilaktyka wad postawy, schorzeń kręgosłupa i redukcja masy ciała,
g) edukacja uczniów od najmłodszych lat w zakresie bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

Zakładane rezultaty projektu:
a) nabycie podstawowych umiejętności pływackich,
b) udoskonalenie pływania przez uczniów słabo pływających,
c) wzrost bezpieczeństwa przy korzystaniu z kąpielisk,
d) aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu w ramach rozwijania zainteresowań sportowych,
e) podniesienie sprawności fizycznej uczniów i korekta wad postawy.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Gmina Alwernia po raz kolejny realizuje projekt „Już Pływam".
W projekcie udział biorą uczniowie klas III-IV (w przypadku wolnych miejsc również część uczniów klas II) nie potrafiących pływać, dla których zorganizowane zostały kursy nauki pływania, trwające 20 godzin i obejmujące grupę 15 uczniów. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach. Łącznie w projekcie „Już pływam" uczestniczyć będzie 135 uczniów Szkół Podstawowych Gminy Alwernia.

Dotacja wynosi 17 700,00 zł, przy udziale środków Gminy Alwernia w wysokości 41 437,00 zł. Koszt jaki ponoszą rodzice dzieci to 10 zł od dziecka uczestniczącego w projekcie.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

W gminie Alwernia działaniami projektowymi objęci zostaną uczniowie klas IV-VI (w przypadku wolnych miejsc również część uczniów klas III) nie potrafiących pływać, dla których zorganizowane zostały kursy nauki pływania, trwające 20 godzin i obejmujące grupę 15 uczniów. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów na krytej pływalni „Cabańska Fala w Chrzanowie". Łączenie w projekcie „Już pływam” uczestniczyć będzie 225 uczniów ww. Szkół Podstawowych Gminy Alwernia.

Dotacja wynosi 27 360,00 zł, przy udziale środków Gminy Alwernia w wysokości 35 650,00 zł. Koszt jaki ponoszą rodzice dzieci to 10 zł od dziecka za cały udział w programie.

Zajęcia organizowane będą w dwóch turach:
a) od marca do czerwca 2014 – klasy VI,
b) od września do listopada 2014 – klasy III, IV, V.