noscript-img

English teaching
Artykuł dodano dn. 8.1.2014 r. | autor: Iwona Kapcia


"MY WORLD, YOU WORLD - JĘZYK ANGIELSKI OKNEM NA ŚWIAT"


1 września 2012 roku rozpoczęlismy realizację wielkiego projektu, w ramach Programu English Teaching 2012, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt objął swoim bezpośrednim zasięgiem uczniów klas IV - VI naszaj szkoły. Jego koordynatorem, a zarazem autorem, jest pani Jadwiga Jaśko. Napisany przez panią Jaśko wniosek został złożony do Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" przez Stowarzyszenie Sympatyków Grojca.
31 grudnia 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu.
W styczniu 2014 roku złożyliśmy sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy dotacji w ramach Programu English Teaching 2012.REALIZACJA PROJEKTU WYGLĄDAŁA TAK:


              


              


              


                 


              


              


              
PODSUMOWANIE PROJEKTU


              


              


              
PRACE KONKURSOWE
              
WRĘCZANIE NAGRÓD