noscript-img

Znajdź Właściwe Rozwiązanie
Artykuł dodano dn. 6.09.2018 r. | autor: Iwona Kapcia


Od kilku lat nasza szkoła realizuje program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którego głównym celem jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe programu to:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi .

Program prowadzony jest w formie pięciu zajęć warsztatowych:

 1. Zajęcia 1 – Poznajmy się bliżej.
 2. Zajęcia 2 – Laboratorium ciała.
 3. Zajęcia 3 – Naucz się mówić „nie”.
 4. Zajęcia 4 – Znajdź właściwe rozwiązanie.
 5. Zajęcia 5 – Uwierz w siebie.

Uczniowie w trakcie zajęć uczą się określać swoje słabe i mocne strony, wzmacniać te umiejętności, które pomogą im w życiu szkolnym i osobistym, ponadto dostrzegać siłę pozytywnego myślenia. W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie prezentują scenki na temat asertywności, rozwiązują testy edukacyjne oraz poznają nowe techniki relaksacyjne. Wszystko po to aby nauczyć ich rozpoznawania swoich odczuć, uświadomić mechanizmy nacisku grupowego oraz nauczyć ich sposobów odmowy.

Efektem realizacji programu jest między innymi:

 1. zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
 2. zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu,
 3. większa umiejętność dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 4. unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

W roku szkolnym 2017/2018 program realizuje klasa IV pod kierunkiem pani Iwony Kapci.

W roku szkolnym 2016/2017 program realizowały klasy 4 i 5 pod kierunkiem pani Justyny Iwanek.