noscript-img

Ewaluacja zewnętrzna
Artykuł dodano dn. 01.09.2019 r. | autor: Iwona Kapcia


Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.


Raport jest również dostępny na stronie Kuratorim Oświaty w Krakowie.

Kuratorium Oświaty w Krakowie