noscript-img

Archiwum wydarzeń
Artykuł dodano dn. 01.09.2019 r. | autor: Administrator

  Wydarzenia szkolne w roku 2023/24
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2022/23
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2021/22
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2020/21
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2019/20
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2018/19
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2017/18
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2016/17
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2015/16
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2014/15
X

UDZIAŁ W PROJEKCIE - JUŻ PŁYWAM

wydarzyło się 05.05.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

Od kwietnia do czerwca 2015 roku 14 uczniów naszej szkoły bierze udział w projekcie „Już pływam”.
Dzieci pod opieką instruktorów będą korzystały w każdy piątek z Krytej Pływalni w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

Przewidywana godz. wyjazdu: 15.45.
Przewidywania godzina powrotu z basenu: 18.40.

Terminy wyjazdów: 10.04.2015 r., 17.04.2015 r., 24.04.2015 r., 08.05.2015 r., 15.05.2015 r., 22.05.2015 r., 29.05.2015 r., 12.06.2015 r., 17.06.2015 r., 19.06.2015 r. Opiekun z ramienia szkoły: pani Anna Hojowska

ZWYCZAJE WIELKANOCNE

wydarzyło się 30.04.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

W tym roku szkolnym wtorek był ostatnim dniem nauki uczniów przed wiosenną przerwą świąteczną z okazji Wielkiej Nocy, gdyż środa 1 kwietnia była dniem sprawdzianu szóstoklasisty.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi tego dnia odbył się uroczysty apel podczas którego okolicznościowy program przygotowany pod kierunkiem pani T. Dębek zaprezentowała klasa II. Swój występ uczniowie zakończyli złożeniem świątecznych życzeń i poczęstunkiem w formie małych czekoladowych jajek. W imieniu Pani dyrektor życzenia nauczycielom i uczniom złożyła pani I. Kapcia. Przypomniała również o zasadach bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć.
Po apelu uczniowie udali się na dalsze planowe zajęcia. We wtorek oraz dzień wcześniej, w poniedziałek dzieci klas I – III wraz z paniami odwiedziły dawnych pracowników szkoły i osoby starsze w celu złożenia życzeń, a także wręczenia stroików świątecznych.

ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

wydarzyło się 29.04.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu informuje, że w dniach od 1 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu odbywają się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016


1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

2. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów:
a) wielodzietność rodziny,
b) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
c) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
Kryteria mają jednakową wartość – 1 punkt.

5. W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2008 i 2009 roku.

6. Przy zapisie dziecka do pierwszej klasy wymaganym dokumentem jest:
a) karta zgłoszenia – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
b) wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wymagane dokumenty są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej: www.spgrojec.nsf.pl .

7. Termin składania wymaganych dokumentów mija 15 kwietnia 2015 roku.

PODZIĘKOWANIE

wydarzyło się 28.04.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

Uczniowie i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013 naszej szkole.

Zebrana w ten sposób kwota (w wysokości 245,50 zł) została przeznaczona na modernizację pracowni komputerowej.
DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA DALSZĄ POMOC!


ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

wydarzyło się 22.04.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

22 kwietnia świętowaliśmy kolejny Światowy Dzień Ziemi. Jest on obchodzony od lat 70 – tych XX wieku. Celem organizatorów tej akcji było i jest zwrócenie uwagi ludzi na to, jak zmienia się nasza planeta, jak bezmyślnie się ją niszczy i jak należy się o nią troszczyć. Kiedyś słyszałam takie słowa o naszej Ziemi: „Nie dostaliśmy jej w spadku po przodkach, ale pożyczyliśmy ją na krótką chwilę od naszych dzieci. Aby oddać ją w ręce przyszłych pokoleń w dobrym stanie, musimy ciągle o nią dbać”. W ten dzień odbywają się różne akcje ekologiczne, pikniki, festyny, przedstawienia, wystawy, konkursy. Nasza szkoła również uczciła to święto.
Przede wszystkim każdy uczeń przyszedł do szkoły nie w mundurku, ale w niebiesko - zielonym stroju. Wyglądaliśmy kolorowo i radośnie. W klasach pojawiły się gazetki dotyczące Dnia Ziemi. Na lekcjach przyrody uczniowie poruszali temat zagrożeń naszej planety i tego, jak skutecznie ją chronić. Na piątej lekcji odbyło się przedstawienie, które przygotowały klasy IV i V pod kierunkiem pani J. Iwanek. Eko - drużyna zachęcała wszystkich do sprzątania Ziemi i myślenia ekologicznego hasłem: „Segreguj śmieci dla zdrowia swych dzieci”.
Po odegranej scence klasy V i VI wybrały się za budynek szkolny, aby posadzić drzewka. Podobno jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tyle tlenu, ile człowiek zużywa w ciągu 2 lat życia. To drzewa są filtrami oczyszczającymi powietrze i wodę. Dzięki nim możemy oddychać świeżym i zdrowym powietrzem.
Uczniowie klas II – III posadzili przed szkołą kwiaty oraz posprzątali dokładnie teren wokół budynku.
Tak właśnie szkoła obchodziła Światowy Dzień Ziemi. Rozmowy o pięknej przyrodzie, jej zanieczyszczeniu i ekologii wiele nam dały.

POWITANIE WIOSNY

wydarzyło się 20.03.2015 r. | autor: Iwona Kapcia

W piątek 20 marca 2015 r. o godzinie 11.00, w dniu w którym można było zobaczyć zaćmienie księżyca, uczniowie klas I – III wyruszyli na spacer po swojej miejscowości z marzanną, aby pożegnać zimę. Spacerując ulicami Grojca dzieci śpiewały piosenki o wiośnie. Po niedługiej wędrówce grupa zatrzymała się nad niewielką rzeczką, płynącą w pobliżu szkoły. Chwilę przed zapaleniem marzanny dzieci recytowały wierszyki żegnające zimę i witające wiosnę. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa dla uczniów pani T. Dębek dokonała zapalenia marzanny. Płonąca marzanna dla wszystkich była emocjonującym widokiem. Później dzieci z kolorowymi gaikami udały się w kierunku szkoły. W radosnym nastroju powróciły do dalszych zajęć. Mamy nadzieję, że od dziś dni będą stawały się coraz cieplejsze.

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

wydarzyło się 01.01.2014 r. | autor: Iwona KapciaDyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Jest to możliwe dzięki umowie, którą podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", w ramach akcji "1% dla naszej szkoły".
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1% podatku od uzyskanego dochodu zamiast do budżetu państwa możecie Państwo przekazać na rzecz naszej szkoły. Szkoła zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto szkoła obowiązkowo przedstawi po zakończeniu roku obrachunkowego, sprawozdanie spożytkowania otrzymanej kwoty – celem prawidłowego rozliczenia wynikającego z obowiązku szczegółowych rozliczeń działalności pożytku publicznego.
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci. Zachęcamy i serdecznie dziękujemy.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Sympatycy Szkoły.

Dane potrzebne podczas wypełniania formularza PIT:
Numer KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: SP w Grojcu, gm. Alwernia


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

wydarzyło się 25.11.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

Jak co roku, 25 listopada, w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Pluszowy miś jest ulubieńcem każdego dziecka i w tym dniu gościł w naszych klasach przez cały dzień.
Podczas zajęć uczniowie klas I-III dowiedzieli się o życiu i zwyczajach niedźwiedzia brunatnego oraz o tym w jaki sposób pluszowy miś znalazł się na rynku zabawek. Brali udział w różnych zabawach, których bohaterem był pluszowy miś i niedźwiedź brunatny. Skosztowali również słodkiego i pożywnego miodziku, który był najlepszym przysmakiem Kubusia Puchatka.
samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny na portret pluszowego misia. Na konkurs oprócz prac plastycznych wpłynął również wiersz o misiu.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODŁEGŁOŚCI

wydarzyło się 07.11.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

7 listopada 2014 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu oraz mieszkańcy wsi po raz 25 obchodzili w wolnej Polsce Święto Niepodległości.
Na uroczystość zaproszono: p. Burmistrza J. Rychlika, przewodniczącego Rady Miejskiej w Alwerni – p. M. Skowronka, ks. Proboszcza J. Kutka, ks. S. Dobrzanowskiego, radnych Grojca – p. E. Lewicką i p. S. Kamińskiego, sołtysa p. J. Gocała. Zebranych powitała p. Dyrektor szkoły I. Knapik. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawiła bohaterską walkę narodu polskiego o wyzwolenie spod władzy zaborców. Kolejnym punktem wieczornicy był występ dzieci szkolnych. Profesjonalna recytacja, pięknie wykonane pieśni patriotyczne, prezentacja multimedialna, wspaniała dekoracja sprawiły, że dwudziestopięciominutowy montaż słowno - muzyczny był ucztą duchową. Na koniec wszyscy zgromadzeni na sali przy akompaniamencie gitary zaśpiewali kilka pieśni żołnierskich i patriotycznych.
11 XI 2014 r. delegacja naszej szkoły (poczet sztandarowy, pani dyrektor i 2 panie nauczycielki) uczestniczyła w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Alwerni.

ODBLASKOWA SZKOŁA

wydarzyło się 25.10.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

Nasza szkoła przystapiła do konkursu "Odblaskowa szkoła". Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.
W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali elementy odblaskowe. Szkoła pozyskała dodatkowe kamizelki odblaskowe. Rokrocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół podstawowych osiągając wysokie wyniki ( w roku szkolnym 2013/2014 - 11 miejsce na etapie wojewódzkim).

Więcej informacji o konkursie na stronie: Komenda Wowewódzka Policji w Krakowie

WYSTĘP ŁÓDZKIEGO DUETU AKORDEONOWEGO

wydarzyło się 20.10.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

20 października 2014 r. wystąpił w naszej szkole Łódzki Duet Akordeonowy W składzie: p. Zbigniew Sobieraj i p. Kazimierz Barański.
Duet powitał zebranych i krótko się przedstawił. Następnie mogliśmy posłuchać przebojów muzyki klasycznej z elementami ilustracyjnymi. Były to utwory W. A. Mozarta, G. Rossiniego, A. Chaczaturiana.Potem nastąpiła prezentacja akordeonu i jego możliwości. Ciekawa okazała się w wykonaniu akordeonów muzyka taneczna. W trakcie występu miała miejsce krótka, relaksująca zabawa przy muzyce, która dzieciom bardzo się podobała. Później artyści zaprezentowali polskie tańce ludowe i inne utwory z repertuaru zespołu, między innymi S. Moniuszki, J. S. Bacha. Goście zakończyli spotkanie wykonaniem muzyki odpowiedniej do poziomu słuchaczy. Uczniowie podziękowali muzykom gromkimi brawami. Byli usatysfakcjonowani obejrzanym i wysłuchanym występem.

DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW

wydarzyło się 16.10.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

16 października uczniowie klas młodszych obchodzili ,,Dzień owoców i warzyw”. Pani T. Dębek zapoznała dzieci ze znaczeniem owoców i warzyw dla zdrowia człowieka oraz zachęcała do ich spożywania. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na trzy grupy. W sali wyznaczono 3 miejsca, które miały ,, odwiedzić grupy”. W pierwszym dzieci zobaczyły jak powstaje sok owocowy i owocowo – warzywny przy pomocy nowoczesnego sprzętu, który zaprezentowała p. M. Kucek – mama jednego z uczniów. W tym miejscu uczniowie degustowali wykonany napój. Drugim punktem była degustacja sałatki owocowej, wykonanej wcześniej przez panie nauczycielki. Dodatkowo tutaj dzieci układały przepis na sałatkę owocową. Trzecie miejsce to zadania do wykonania. Należało odgadnąć nazwę owocu lub warzywa z liter zapisywanych na tablicy oraz ułożyć obrazek z pociętych kawałków. Uczniowie we wszystkich punktach świetnie się bawili i jednocześnie uczyli. Można powiedzieć, że dzieci ochoczo uczestniczyły w obchodach dnia owoców i warzyw i wyszły ze spotkania bardzo zadowolone

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

wydarzyło się 14.10.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

14 października udaliśmy się na boisko szkolne organizując tam dla uczniów sztafetę papieską. Każda klasa wytypowała swoich przedstawicieli do biegu. Pani H. Dudek kierowała przebiegiem zawodów natomiast pozostali nauczyciele pomagali w sprawnym jego przeprowadzeniu. Chociaż nie wyłoniono zwycięzców to okazało się, że wyścigi były udane a ich uczestnicy nagrodzeni gromkimi brawami.

14 października po zakończonej sztafecie papieskiej udaliśmy się do Domu Ludowego, aby obejrzeć występ Samorządu Uczniowskiego przygotowanego z okazji święta nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Humorystyczne przedstawienie przygotowane z pomocą p. J. Jaśko zachwyciło wszystkich zebranych. Uczniowie wręczyli świętującym kwiaty i złożyli życzenia.

Ostatnim punktem dnia było pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika. Klasa I zaprezentowała przed starszymi kolegami i nauczycielami wspaniałą inscenizację związaną z czytelnictwem przygotowaną pod kierunkiem p. D. Pater – Krańskiej. Pani bibliotekarka I. Kapcia sprawdziła wiedzę pierwszaków dotyczącą książki i biblioteki. Uczniowie zdali egzamin na szóstkę. ich na czytelnika biblioteki szkolnej. Na pamiątkę dzieci otrzymały książeczki.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

wydarzyło się 01.09.2014 r. | autor: Iwona Kapcia

W poniedziałek 1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015. O godzinie 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez Ks. S. Dobrzanowskiego. Ks. Proboszcz, a jednocześnie nasz katecheta, J. Kutek uświetnił Eucharystię grą na gitarze i wspólnym śpiewem. W trakcie Mszy Świętej I klasa złożyła uroczyste ślubowanie. Następnie udaliśmy się do Domu Ludowego.
Pani Dyrektor I. Knapik wystąpiła ze swoim przemówieniem. Szczególnie ciepło witała najmłodszych uczniów – klasę I. Potem dzieci z kl. III zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani H. Dudek. Po zakończeniu uroczystości w Domu Ludowym uczniowie udali się do sal lekcyjnych, aby od wychowawców poznać dalsze informacje związane z pierwszymi dniami nauki.

X


  Wydarzenia szkolne w roku 2013/14
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2012/13
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2011/12
zobacz