noscript-img

Archiwum wydarzeń
Artykuł dodano dn. 01.09.2019 r. | autor: Administrator

  Wydarzenia szkolne w roku 2023/24
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2022/23
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2021/22
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2020/21
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2019/20
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2018/19
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2017/18
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2016/17
X

PODZIĘKOWANIE

wydarzyło się 05.05.2017 r. | autor: Iwona Kapcia

Uczniowie i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2015 naszej szkole. Zebrana w ten sposób kwota (w wysokości 2449,50 zł) została przeznaczona na zakup między innymi pomocy dydaktycznych (mikroskopów, lornetek, lup).

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

wydarzyło się 01.01.2017 r. | autor: Iwona KapciaDyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły. Jest to możliwe dzięki umowie, którą podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole "Małopolska", w ramach akcji "1% dla naszej szkoły".
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1% podatku od uzyskanego dochodu zamiast do budżetu państwa możecie Państwo przekazać na rzecz naszej szkoły. Szkoła zobowiązuje się do wydatkowania przekazanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto szkoła obowiązkowo przedstawi po zakończeniu roku obrachunkowego, sprawozdanie spożytkowania otrzymanej kwoty – celem prawidłowego rozliczenia wynikającego z obowiązku szczegółowych rozliczeń działalności pożytku publicznego.
Przekazana kwota przyczyni się do stworzenia lepszych warunków edukacyjnych naszych dzieci.

Zachęcamy i serdecznie dziękujemy. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Sympatycy Szkoły.

Dane potrzebne podczas wypełniania formularza PIT:

Numer KRS: 0000052078
Cel szczegółowy: SP w Grojcu, gm. Alwernia


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

wydarzyło się 11.11.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

"Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza,
musi wiedzieć, skąd pochodzi…”


To, że dziś żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom Polaków, którzy przez lata przelewali krew za Ojczyznę. Aby oddać im hołd, jak co roku, spotkaliśmy się w przededniu 98 rocznicy odzyskania niepodległości. Na Sali w Domu Ludowym zasiedli zaproszeni goście: Burmistrz – p. Tomasz Siemek, przewodniczący Rady Miejskiej – p. Tomasz Tomaszewski, Sekretarz Gminy – p. Jolanta Nowakowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu – p. Katarzyna Drabiec, Radni – p.p. Stanisław Kamiński i Mateusz Berny, Dyrektor SOK – p. Marek Skowronek, Ksiądz proboszcz – Józef Kutek, sołtys – p. Jacek Gocał, mieszkańcy Grojca, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów. Mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia Dyrektora szkoły. Obejrzeliśmy również ładny montaż słowno – muzyczny i interesującą prezentację multimedialną. Niezwykła dekoracja uświetniła naszą uroczystość. Takie spotkania jak to, w którym uczestniczyliśmy, jednoczą pokolenia, uczą miłości do Ojczyzny i okazywania wdzięczności.

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ NIEZWYKŁYM

wydarzyło się 26.10.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

26 października 2016 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem Jerzym Omelczukiem. Nasz gość jest artystą niezwykłym. Ciężko doświadczony przez los, niepełnosprawny, przez całe życie porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo to realizuje swoje pasje – maluje ustami.
Na początku pan Omelczuk przy pomocy „tłumaczki”(ma również kłopoty z mówieniem) opowiadał swoją historię. Mówił także o tym, w jaki sposób pracuje nad powstaniem obrazów, jakie jest ich przeznaczenie i gdzie można je oglądać. Potem mieliśmy okazję zobaczyć Go przy pracy. Widzieliśmy, jak zapełniał białe płótno farbami i jak „wyczarował” urokliwy obraz, który nam później ofiarował. Następnie dzieci zadawały artyście pytania. Interesowało je wiele rzeczy, między innymi warsztat malarza.
Na koniec przewodnicząca SU podziękowała p. Omelczukowi za wizytę w naszej szkole i wręczyła upominek – miniaturową choinkę. Spotkanie to było dla dzieci doskonałą lekcją tolerancji, która zaprzeczyła stereotypowemu stwierdzeniu, że niepełnosprawni są gorsi. Przekonała, by nie ulegać uprzedzeniom.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

wydarzyło się 14.10.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

14 października 2016 r. wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły spotkali się na sali w Domu Ludowym, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
Na początku głos oddano dzieciom. Klasa VI zaprezentowała zebranym gościom humorystyczne przedstawienie zatytułowane: „Jak Bóg stworzył nauczycielkę”. Następnie uczniowie złożyli okolicznościowe życzenia i wręczyli pracownikom szkoły kwiaty oraz własnoręcznie wykonane upominki.
Później pani bibliotekarka wśród uczniów kl. I przeprowadziła krótki test na znajomość literatury dziecięcej, po którym odbyło się pasowanie na czytelnika, którego dokonała Ada Bachowska (czytelnik roku szkolnego 2015/2016). Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali książeczki.
Z kolei głos zabrała pani Dyrektor. Złożyła życzenia swoim współpracownikom i pogratulowała nauczycielom, którzy za swoją pracę otrzymali nagrody.
Około godziny 10.00 wszyscy przeszli do szkoły, skąd po krótkiej przerwie udali się na boisko szkolne za cmentarzem. Tu, zgodnie z tradycją, odbyła się Sztafeta Papieska. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I – VI. Potem dzieci bawiły się w grupach. Zajęcia zakończono około godziny 12.00.
Wspólne obchody Dnia Edukacji Narodowej to cenne doświadczenie. Na pewno sprzyja zacieśnieniu relacji nauczyciel – uczeń. Pokazuje, że „pani to też człowiek”, który nie tylko wymaga, ale potrafi się też świetnie bawić z dziećmi.

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

wydarzyło się 10.10.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

Ruszył program o przyznanie stypendiów dla uczniów uzdolnionych. Wnioskodawcą są rodzice zgłaszanych uczniów. Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.
Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdują się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/stypendia-dla-uzdolnionych-uczniow

Wzory potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie: http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialnyVI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

wydarzyło się 01.10.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji. W jej ramach przygotowano między innymi gazetkę tematyczną. VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodziliśmy jedynie na lekcjach matematyki. Uczestnikami akcji byli uczniowie klas IV-VI, a egzaminatorem nauczyciel matematyki, który omówił jej cele i objaśnił zasady egzaminu. Uczniowie udzielali pisemnych odpowiedzi na zakodowanych losach, które zawierały przykłady zarówno łatwe, jak i te trudne i bardzo trudne. Po egzaminie uczniowie w parach, pod kierunkiem nauczyciela, rozwiązywali łamigłówki. Dopiero po lekcjach nauczyciel sprawdził odpowiedzi uczniów i ustalił kto zdał egzamin. Uroczyste podsumowanie akcji i ogłoszenie wyników miało miejsce na szkolnym apelu.
Wszyscy świetnie się bawili.

77. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

wydarzyło się 27.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

Z okazji 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu wzięli udział w uroczystym apelu.
Nauczyciel historii i uczniowie kl. VI przygotowali ciekawą akademię opowiadającą o trudnych, wojennych latach, o bohaterstwie chłopców i dziewcząt z Szarych Szeregów „którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”. Występom dzieci towarzyszyła prezentacja multimedialna. W drugiej części spotkania Przewodnicząca SU pasowała pierwszoklasistów na uczniów. Dzieci otrzymały legitymacje szkolne z rąk pani dyrektor oraz pamiątkowe dyplomy.

KSIĄŻKOBRANIE

wydarzyło się 29.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

W dniu 29 września 2016 roku klasy IV – VI brały udział w akcji „Książkobranie” organizowanej przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Alwerni, Stowarzyszenie „Młoda Alwernia” i Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni” w ramach projektu „Układ Otwarty – Wokół Jednego Utworu”.
Zabawa miała formę biegu na orientację. Uczniowie podzieleni na 3 grupy, zaliczali punkty kontrolne. Szukali ukrytych w lesie książek, po czym ruszali w dalszą drogę. Na finiszu z rozsypanek wyrazowych tworzyli hasła o treści ekologicznej.
Po zawodach zostali poczęstowani kiełbaskami z grilla i słodyczami. Akcję oceniamy bardzo wysoko. Dzieci wykazały się dobrą orientacją w terenie i umiejętnościami korzystania z mapek. Potrafiły ze sobą współpracować. Dzięki „Książkobraniu” nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o 30 nowych pozycji.

UWAGA MIŁOŚNICY SZACHÓW!

wydarzyło się 16.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

Zaczynamy treningi od 16 września 2016 roku.
wszystkie osoby chętne podzielimy na 3 grupy.
1.grupa - poniedziałki, godzina 14.35
2.grupa - piątki, godzina 13.40
3.grupa - piątki, godzina 14.35
Proszę zapisywać swoje dzieci do poszczególnych grup wysyłając SMS (nr telefonu 500 033 065 z podaniem imienia, nazwiska i numeru grupy). Jest też możliwość zapisania się na zajęciach.

B. Kuś

OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY

wydarzyło się 09.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

Obchody Święta Patrona w naszej szkole należą do najważniejszych zadań wychowawczych. W tym roku miały inną formę, bowiem skorzystaliśmy z zaproszenia Wójta Gminy Kłaj, Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Kłaju, Dyrekcji ZSO w Kłaju, Jednostki Wojskowej 42 – 28 oraz Nadleśnictwa Niepołomice i 9.09. 2016 r. udaliśmy się do Puszczy Niepołomickiej na uroczystość upamiętniającą 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej i śmierć żołnierzy broniących ziemi niepołomickiej.
Przed głównymi uroczystościami reprezentanci naszej szkoły brali udział w XXV Biegu „Sztafeta Pokoju”, którego trasa prowadziła od Jednostki Wojskowej 42 – 28 do grobów w Puszczy Niepołomickiej. Mieliśmy również okazję gościć w hodowli żubrów i podziwiać te wspaniałe zwierzęta. Później zaproszono nas na teren wojskowy, gdzie byliśmy świadkami tresury psów.
Około godziny 11.30 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie. Powitano zgromadzonych na polanie i wygłoszono okolicznościowe przemówienie. Potem odprawiono Mszę Świętą. Po Eucharystii uczniowie z Gimnazjum w Kłaju zaprezentowali przygotowany na tę okazję montaż słowno – muzyczny, który przedstawił losy Polaków – wojskowych i cywilów – w latach 1939 – 1945. Następnie odczytano apel poległych, żołnierze oddali salwy honorowe, złożono wieńce przy grobach żołnierzy. Na koniec poczęstowano wszystkich gości grochówką.
Uroczystość, w której uczestniczyliśmy, miała niezwykle podniosły charakter i była doskonałą lekcją patriotyzmu.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

wydarzyło się 08.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

8 IX 2016 r. przedstawicielka firmy „Profet” pani A. Wcisło” przeprowadziła w naszej szkole niezmiernie ciekawe zajęcia profilaktyczne dla kl. IV – VI pt. „Szanuj zdrowie, ratuj życie”. Pierwsza część spotkania była poświęcona substancjom uzależniającym. Prowadząca zwróciła uwagę na przyczyny uzależnień oraz objawy i skutki zażywania narkotyków a także dopalaczy. Skupiła się również na napojach energetycznych i ich negatywnym wpływie na zdrowie człowieka.
Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się druga część zajęć w trakcie których uczniowie poznali teorię i praktykę niesienia pierwszej pomocy. Chętnie ćwiczyli na fantomach. Pani Wcisło w sposób bardzo przystępny objaśniła, jak udzielić pomocy, na co zwrócić uwagę, a czego unikać.
Oceniając spotkanie, należy stwierdzić, że p. prowadząca spotkanie była do niego dobrze przygotowana. Z łatwością nawiązała kontakt z dziećmi. Potrafiła je zainteresować omawianymi zagadnieniami i zachęcić do współpracy.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

wydarzyło się 01.09.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

"Nie zapomnij o nas
Lesie łąko skało
Nie zapomnij o nas
Ptaku drogo trawo
Nie zapomnij o nas
Wodo biała wodo
Nie zapomnij o nas"
(E. Bryk)

1 września, jak co roku, pożegnaliśmy wakacje i powitaliśmy nowy rok szkolny.
Od godziny 9.00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Z uwagą wysłuchaliśmy kazania księdza proboszcza, który zwrócił uwagę na to, co ważne w szkole: sumienność, życzliwość, uprzejmość. Następnie byliśmy świadkami ślubowania uczniów klasy I, którzy z przejęciem powtarzali po pani Dyrektor słowa przyrzeczenia. Po Eucharystii w uroczystym pochodzie przeszliśmy do Domu Ludowego. Tu głos zabrała p. Dyrektor. Pozdrowiła zabranych, przedstawiła wychowawców, nowe nauczycielki i gorąco przywitała w progach naszej szkoły najmłodszych uczniów. Tę część uroczystości zakończył występ uczniów klasy II. Na koniec przeszliśmy do szkoły, gdzie miały miejsca spotkania z wychowawcami.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ALWERNIA

wydarzyło się 17.08.2016 r. | autor: Iwona Kapcia

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia w roku szkolnym 2016/2017.
Czytaj więcej:X


  Wydarzenia szkolne w roku 2015/16
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2014/15
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2013/14
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2012/13
zobacz
  Wydarzenia szkolne w roku 2011/12
zobacz