noscript-img

Ewaluacja wewnętrzna
Artykuł dodano dn. 02.07.2020 r. | autor: Dyrektor

Działanie profilaktyczne szkoły w zakresie uzależnień


Poniższy raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2019/2020. W trakcie ewaluacji zespół zbierał informacje z wielu źródeł i przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Profilaktyka – określenie jaki jest stan zagrożenia i jak można zapobiegać zagrożeniom oraz jak przeciwdziałać , by nie dopuścić do uzależnienia

Zachęcamy do zapoznania się z raportem