noscript-img

Dodatkowe dni wolne
Artykuł dodano dn. 29.09.2021 r. | autor: Dyrektor


Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dotyczącego dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2021/2022 będą:

  • 2 listopada 2021r. (wtorek),
  • 12 listopada 2021r. (piątek),
  • 7 stycznia 2022 r. (piątek),
  • 2 maja 2022r. (poniedziałek),
  • 24 – 26 maja 2022r. (wtorek – czwartek),
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek).

Natalia Kopeć,
Dyrektor Szkoły