noscript-img

Dodatkowe dni wolne
Artykuł dodano dn. 02.10.2023 r. | autor: Dyrektor


Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dotyczącego dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski dodatkowymi dniami wolnymi w roku szkolnym 2023/2024 będą:

  • 1 listopada 2023 r. (środa),
  • 23.12 - 1.02.2024 r. Przerwa świąteczna, (sobota -poniedziałek)
  • 12.02 - 25.02.2024 r. Ferie zimowe, (poniedziałek - niedziela)
  • 8.03 - 2.04.2024 r. Przerwa świąteczna, (czwartek - wtorek)
  • 29 – 30 kwietnia 2024r. (poniedziałek – wtorek)
  • 2 maja 2024r. (czwartek),
  • 14.05 - 16.05.2024 r. Egzaminy klasy 8, (wtorek - czwartek),
  • 31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele),
  • 21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego (piątek).

Natalia Kopeć,
Dyrektor Szkoły